درباره ما

آنچه مهم است درباره Whichapp بدانید:

که کارشناسان مجموعه Whichapp پس از ۲۰ سال سابقه ارزیابی خدمات گوناگون در کشور و بررسی خلاهای موجود در بازار کسب و کارهای جدید و استارتاپی تصمیم گرفتند یک سامانه مرجع برای مقایسه خدمات اپلیکیشن ها و میزان رضایت مشتریان از خدمت دریافت شده را ایجاد و راه اندازی نمایند.

هدف از راه اندازی این سامانه، ایجاد مرجعی برا کمک به مشتریان در انتخاب بهترین اپلیکیشن بر اساس سطح خدمت مورد نظر خود از نگاه سایر کاربران می باشد. این مرجع صرفاً به خدمت ارائه شده توسط اپلیکیشن ها پرداخته و از اظهار نظر فنی بر روی ویژگیهای نرم افزاری خودداری می کند. زیر تخصص ما ارزیابی خدمت بر اساس نظرات مشتریان است.

در حال حاضر بررسی اپلیکیشن ها در ۸ دسته کلیدی توسط مشتریان انجام شده است و اطلاعات اپلیکیشن های موجود به طور مستمر توسط کارشناسان مجموعه به روز رسانی می شود.

نظرات ارزشمند مشتریان نسبت به ویژگیهای خدمت دریافت شده از اپلیکشن ها می تواند به ارتقا عملکرد استارتاپ ها و اپلیکشن ها در کشور کمک شایانی نماید.

نظر همه ما مهم است . تاثیرگذار باشیم.

سامانه مقایسه و رتبه بندی خدمات اپلیکیشن ها
مقایسه آیتم ها
  • جمع (0)
مقایسه کنید
0