سؤالات متداول

آیا شما مشخصات فنی اپلیکشین ها را بررسی نمی کنید؟

خیر – این کار به خوبی توسط متخصصین حوزه ICT انجام میشود و رسالت ما ارزیابی خدمات دریافت شده از اپلیکیشن ها می باشد.

آیا امتیازهای روی سایت نظرات کارشناسان شما می باشد؟

خیر – امتیازات صرفاً بر اساس نظرات مشتریان می باشد.

آیا شما برای بررسی از اپلیکیشن ها پول دریافت می کنید؟

خیر – هیچ گونه وجهی از اپلیکیشن ها برای حضور در این سامانه و ارزیابی دریافت نمی شود.

آیا مجموعه شما سابقه نظرسنجی و ارزیابی خدمات دارد؟

بله – کارشناسان ما ۲۰ سال سابقه ارزیابی خدمات در صنایع متعدد را دارند.

آیا از مدل خاصی مقایسه اپلیکیشن ها استفاده می کنید؟

شاخص های ارزیابی خدمت بر اساس مدل SERVQUAL انتخاب شده است.

چرا همه اپلیکیشن ها در سایت وجود ندارد؟

تمامی اپلیکیشن ها به سرعت وارد پروسه ارزیابی خواهند شد.

برای شکایت از خدمت اپلیکیشن ها به کجا مراجعه کنیم؟

نظام صنفی رایانه ای – آدرس سایت:

https://bazresi.ict.gov.ir

 

سامانه مقایسه و رتبه بندی خدمات اپلیکیشن ها
مقایسه آیتم ها
  • جمع (0)
مقایسه کنید
0