دورنما و اهداف

همواره گزارش‌های گوناگونی از سوی وبسایت ها و موسسات مختلف در فضای مجازی در خصوص کاربرد و عملکرد شرکت‌های بین المللی و همچنین موفقیت اپلیکیشن و خدمات آنها در جلب رضایت مشتریان منتشر می‌شود که برای شرکت‌های توسعه دهنده آنها از اهمیت بالایی برخوردار است.
البته اغلب این گزارش ها بر آمارهای کمی و غیر مستقیم مانند تعداد دانلود اپلیکیشن ها برای ارزیابی رضایت کاربران از خدمات ارائه شده توسط شرکت های توسعه دهنده اپلیکیشن ها استفاده می کنند.
در مارکت ایران، نبود سامانه ای معتبر و بی طرف که بر مبنای معیارهای صحیح ارزیابی خدمات بتواند سرویس های ارائه شده توسط اپلیکیشن های مختلف را بر اساس نظرات کمی و کیفی مشتریان با یکدیگر مقایسه و رتبه بندی نماید احساس می شود.
از این روی، وبسایت “ کدام اپلیکیشن ” با هدف ایجاد حق انتخاب برای مشتریان اپلیکیشن ها، با فراهم نمودن فضای مقایسه و رتبه بندی خدمات اپلیکیشن ها بر اساس نظرات کاربران، ایجاد شده است.
لازم به ذکر است این وبسایت تنها بر اساس نظر کاربران اقدام به مقایسه کمی و کیفی اپلیکیشن ها می پردازد و نظرات وبسایت گردانندگان WhichApp تاثیری در رتبه بندی ندارد.

سامانه مقایسه و رتبه بندی خدمات اپلیکیشن ها
مقایسه آیتم ها
  • جمع (0)
مقایسه کنید
0